Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 32

32 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) – 33637

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 mei 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Antwoorden op vragen n.a.v. feitenrelaas systeemfraude met toeslagen – 17050-434

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 10 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen – 17050-435

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 10 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de 23ste voortgangsrapportage Zandmaas Grensmaas – 18106-219

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hongerstaking in het detentiecentrum Rotterdam en het Justitieel Complex Schiphol – 19637-1667

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013 – 21501-02-1253

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2013 – 21501-02-1254

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 28 mei 2013 – 21501-04-153

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage hervormingsprogramma Griekenland – 21501-07-1057

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 13 en 14 mei te Brussel – 21501-07-1058

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold over de extra financiële bijdragen van Nederland aan de EU begroting 2013 – 21501-07-1059

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cohesiebeleid 2014–2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO – 21501-08-461

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2013 – 21501-30-308

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen die op 2 en 3 mei plaatsvond in Dublin – 21501-30-309

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013 – 21501-32-708

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende informatie Informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 – 21501-32-709

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de informele Landbouwraad 26-28 mei 2013 – 21501-32-711

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen van het vso over het onderdeel "Belgisch Wegenvignet" – 21501-33-419

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Energieraad van 23 en 24 april 2013 – 21501-33-420

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Energieraad 7 juni 2013 – 21501-33-421

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Telecomraad 6 juni 2013 – 21501-33-422

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 10 juni 2013 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu – 21501-33-423

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Consultatie cookiebepaling en beantwoording vragen over de reclame-inkomsten van de publieke omroep en over de wijze waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – 24095-344

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van het Ministerie van BZK te Willemstad inzake de terugbetalingsregeling studiefinanciering – 24724-115

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de naleving van brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen – 26956-157

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage van de onderzoeken over paardenvlees – 26991-358

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de wettelijke opvangplicht voor gemeente – 28286-628

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

RDA-zienswijze "Zorgplicht Natuurlijk Gewogen" – 28286-629

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken 23 april 2013 – 28676-179

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) – 28684-381

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Educatie op een kruispunt" van Actis Advies – 28760-35

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak zorgfraude – 28828-30

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorgfraude – 28828-31

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek over de commissie VWS om het eindrapport van het project PInCeT – 28828-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het waterketenbeleid en het waterketentarief – 28966-25

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheidsbijdrage spoedeisende hulp (SEH) in 2013 en 2014 – 29247-184

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de overheveling van medisch specialistische geneesmiddelen – 29248-250

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding quickscan van de duur en bekostiging van medische vervolgopleidingen in andere Europese landen – 29282-176

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang CBR – 29398-369

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het door de commissie georganiseerde rondetafelgesprek met betrekking tot de prijsbepaling van geneesmiddelen – 29477-242

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Rampenbestrijding 2013 – 29517-69

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussentijdse evaluatie van overige operaties over het jaar 2012 – 29521-208

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenresultaten integriteitsonderzoek – 29628-393

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel kabinetsreactie op het nieuwsbericht "klachten over niet opvolgen 144 meldingen door dierenpolitie" – 29628-394

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Nederlandse politie 2012 en over de inzetbaarheid inclusief ziekteverzuim – 29628-395

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie EZ inzake natuurverkoop door Staatsbosbeheer in Daarle, Lindevallei en Tjongervallei – 29659-116

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzichtelijkheid van de zorgkosten richting de patiënt – 29689-441

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail over 2012 – 29984-415

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de 21ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de ¾ evaluatie – 30080-65

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie en een juridische uitleg over "doping akkoord" – 30234-85

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit van 6 mei 2013 tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van het Besluit beheer sociale huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak) – 30995-93

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending informatie over de gevolgen van een mogelijk faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis – 31016-41

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Situatie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse – 31016-42

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Abvakabo-rapport van 28 maart jl. alsmede reactie op de aangehouden motie over windhappers – 31066-171

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 10 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Pakistan van 4 maart tot 7 maart 2013 – 31263-55

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over de verschillen tussen algemene en sectorale begrotingssteun en stabiliteitssteun – 31271-11

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel uitvoering motie-van Meenen c.s. inzake modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs – 31289-149

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs – 31293-163

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting strategisch luchttransport – 31516-5

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheid van babymelkpoeder – 31532-114

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Monitor "Voedselverspilling in Nederland" – 31532-115

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het privacyreglement NIVEL (Kamerstuk 31765, nr. 74) – 31765-76

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op de brief van de vaste commissie voor OCW betreffende een voorstel verfijning techniek verantwoord begroten OCW – 31865-51

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergelijking van verschillende loonstrookjes – 32131-28

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning van de ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW – 32163-34

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan het Ierse voorzitterschap van de Raad met het verzoek om de thematiek van oneigenlijk gebruik, rechtsmisbruik en fraude van het vrij verkeer van personen op de agenda van de volgende JBZ-Raad op 6 en 7 juni a.s. te plaatsen – 32317-172

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn – 32555-8

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de ontwerp structuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en NWO – 32598-18

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Techniekpact 2020 – 32637-57

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport 'Vaste grond onder de voeten' – 32730-15

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b – 32733-128

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste halfjaarrapportage over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) – 32733-129

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen en moties bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid – 32757-63

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Deltares-rapport en paalrot en funderingsherstel – 32757-64

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdieping van een aantal onderwerpen en reactie op amendementen bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen – 33182-46

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65 – 33400-A-99

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Startbeslissing Verkenning A2 't Vonderen – Kerensheide – 33400-A-100

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2013 – 33400-B-18

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht bijzondere uitkeringen op grond van de Wet FinBES – 33400-H-6

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

AIV-advies 'Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking' – 33400-V-133

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere uitwerking budgettaire opgave Veiligheid en Justitie – 33400-VI-106

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op eindrapport "Te veel, te vroeg, te hard" van het meldpunt vuurwerkoverlast – 33400-VI-107

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opnieuw vastgestelde algemene vlaginstructie voor het uitsteken van de vlag van de rijksgebouwen – 33400-VII-69

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013 – 33400-VIII-142

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo – 33400-VIII-143

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008–2012 – 33400-XV-104

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage Wettelijke evaluatie NIWO – 33485-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de "Huisvesting in het mbo – Achtergrond en risico's van de huisvestingssituatie in het mbo" – 33489-10

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Continuïteitsgarantie Amarantis en effect overgang WOPT naar WNT – 33495-12

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 – 33638-(R2007)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2013, over de SBF-regeling gevangenispersoneel – 24587-505

voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, S. de Rouwe – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2013, over Inkomensachteruitgang gezinnen met kinderen – 33400-XV-103

voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.I. van der Burg – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) – 33431-2

Organisatie, Europese Commissie – 23 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637).