Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 15

15 Stemmingen Fouten politie en justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over fouten van politie en justitie,

te weten:

  • - de motie-Helder c.s. over disciplinaire maatregelen om het vertrouwen in het Openbaar Ministerie te herstellen (33400-VI, nr. 103);

  • - de motie-Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (33400-VI, nr. 104);

  • - de motie-Van der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (33400-VI, nr. 105).

(Zie vergadering van 22 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Helder c.s. (33400-VI, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Helder c.s. (33400-VI, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33400-VI, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.