Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 22

22 Stemming Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het VAO Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Omtzigt over de aanpak van "windhappers" (31066, nr. 166).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Omtzigt (31066, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee is er een einde gekomen aan de stemmingen. Ik dank u voor uw aandacht.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.