Publicaties over dossier 32131

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) ( 32131 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2013 2012-2013 nr. 90, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 september 2012 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 657 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatsblad 2012, 627 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2011 Staatsblad 2011, 647 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 december 2011 tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2011 Staatsblad 2011, 576 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2011 Staatscourant 2011, 13740 Ministerie van Financiën
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-06-2011 2010-2011 nr. 88, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2011 Staatsblad 2011, 288 Ministerie van Financiën
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-06-2011 2010-2011 nr. 29, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal