Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 18

18 Stemmingen Zorgfraude

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over fraude in de zorg,

te weten:

  • - de motie-Bergkamp c.s. over een fraudetoets in verband met de systeemwijziging in de langdurige zorg (28828, nr. 32);

  • - de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over het formuleren van een actieplan (28828, nr. 33);

  • - de motie-Pia Dijkstra/Voortman over een onderzoek naar de kwaliteit en kosten van de zorg (28828, nr. 34);

  • - de motie-Leijten/Voortman over de voorbereiding van een parlementaire enquête (28828, nr. 36);

  • - de motie-Voortman over prioriteit voor opsporing en vervolging van fraude in de zorg (28828, nr. 37);

  • - de motie-Bruins Slot/Klever over een beroepsverbod voor frauderende beroepsbeoefenaren (28828, nr. 38);

  • - de motie-Krol over preventie van fraude (28828, nr. 39);

  • - de motie-Otwin van Dijk/Bruins Slot over een plan van aanpak (28828, nr. 40);

  • - de motie-Otwin van Dijk over een heldere uitwerking van het systeem "high trust, high penalty" (28828, nr. 41).

(Zie vergadering van 23 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp/Otwin van Dijk (28828, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat cliënten die gebruik maken van langdurige zorg onvoldoende op de hoogte zijn van de zwaarte en veranderingen met betrekking tot hun eigen zorgindicatie;

verzoekt de regering, in het vierde kwartaal van 2013 de Kamer een actieplan te sturen dat er voor zorgt dat iedere zorggebruiker exact op de hoogte is van welke indicatie aan de ontvangen zorg ten grondslag ligt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44, was nr. 33 (28828).

De motie-Otwin van Dijk/Bruins Slot (28828, nr. 40) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Otwin van Dijk, Bruins Slot en Pia Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45, was nr. 40 (28828).

De motie-Otwin van Dijk (28828, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Otwin van Dijk en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46, was nr. 41 (28828).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bergkamp c.s. (28828, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp/Otwin van Dijk (28828, nr. 44, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra/Voortman (28828, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Voortman (28828, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (28828, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Klever (28828, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (28828, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Otwin van Dijk c.s. (28828, nr. 45, was nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Otwin van Dijk/Bergkamp (28828, nr. 46, was nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.