Publicaties over dossier 33400-B

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2013 2012-2013 nr. 74, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 april 2013, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatsblad 2013, 153 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (33400 B) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (33400 C)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (33400-B)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2013 2012-2013 nr. 38, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2013 2012-2013 nr. 13, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-10-2012 2012-2013 nr. 3, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal