Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 20

20 Stemming motie VSO Landbouwraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het VSO Landbouwraad,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand c.s. over een voorstel op het gebied van de registratie van plantenrassen (21501-32, nr. 710).

(Zie vergadering van 23 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 710) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ouwehand, Klaver, Van Gerven, Geurts, Dik-Faber en Dikkers.

Zij krijgt nr. 712, was nr. 710 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 712, was nr. 710).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.