Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 19

19 Stemmingen Wildbeheer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VAO Wildbeheer,

te weten:

  • - de motie-Graus over strenge controle op naleving van de zorgplicht (32563, nr. 30);

  • - de motie-Graus over bestraffing van verantwoordelijken voor extreem dierenleed (32563, nr. 31);

  • - de motie-Graus over het stopzetten van publieke geldstromen (32563, nr. 32);

  • - de motie-Graus over een veldonderzoek inzake "hormoondarts" (32563, nr. 33);

  • - de motie-Van Gerven over reactief beheer als standaard (32563, nr. 34);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over zorgen over het afschieten van herten in de draag- en zoogtijd (32563, nr. 35);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over het afrasteren van agrarische enclaves op Veluwe (32563, nr. 36);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over sluiting van het ecoduct Hulshorst (32563, nr. 37).

(Zie vergadering van 23 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32563, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (32563, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (32563, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (32563, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.