Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 13

13 Stemmingen Brief EU vrije verkeer werknemers

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het EU-voorstel voor een richtlijn over uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236) ( 33635, nr. 1 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Daartoe wordt besloten.