Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Vergaderingnummer 87
Datum vergadering 28 mei 2013
Gepubliceerd op 3 juli 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering14 Stemmingen Versoepeling vreemdelingenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid die mogelijk gepaard gaat met de invoering van strafbaarstelling van illegaliteit,

te weten:

  • - de motie-Fritsma over het naast zich neerleggen van de voorstellen in de motie-Terphuis (19637, nr. 1662);

  • - de motie-Voortman c.s. over het versoepelen van het detentieregime (19637, nr. 1663);

  • - de motie-Voortman c.s. over het verruimen van het buitenschuldbeleid (19637, nr. 1664);

  • - de motie-Voordewind c.s. over geen kwantitatieve resultaatafspraken voor vreemdelingen (19637, nr. 1665);

(Zie vergadering van 22 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1662).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1663).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1664).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1665).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (19637, nr. 1666).

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter, die motie is aangehouden in het debat. Dat staat ook op mijn lijst.

De voorzitter:

Sorry. Op mijn lijst staat het niet, maar als u het nu zegt, kan dat. We brengen de motie niet in stemming. De motie is aangehouden.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl