Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 87, item 14

14 Stemmingen Versoepeling vreemdelingenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid die mogelijk gepaard gaat met de invoering van strafbaarstelling van illegaliteit,

te weten:

  • - de motie-Fritsma over het naast zich neerleggen van de voorstellen in de motie-Terphuis (19637, nr. 1662);

  • - de motie-Voortman c.s. over het versoepelen van het detentieregime (19637, nr. 1663);

  • - de motie-Voortman c.s. over het verruimen van het buitenschuldbeleid (19637, nr. 1664);

  • - de motie-Voordewind c.s. over geen kwantitatieve resultaatafspraken voor vreemdelingen (19637, nr. 1665);

(Zie vergadering van 22 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1662).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1663).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1664).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1665).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (19637, nr. 1666).

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter, die motie is aangehouden in het debat. Dat staat ook op mijn lijst.

De voorzitter:

Sorry. Op mijn lijst staat het niet, maar als u het nu zegt, kan dat. We brengen de motie niet in stemming. De motie is aangehouden.