Publicaties over dossier 33400-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Herdruk Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 1514 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (333 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Provinciewet in verband met het verminderen van het aantal leden van provinciale en gedeputeerde staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 1515 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. AMvB Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van 27 september 2016 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met stimulering middensegment en renovatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatsblad 2016, 344 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (262 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2016 Staatscourant 2016, 23094 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. AMvB Download icon PDF (44 kB)

  aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2015 Staatsblad 2015, 290 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving daarvan voor bepaalde categorieën grote inrichtingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba (Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2015 Staatscourant 2015, 10953 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State betreffende nota van wijziging, regels ter bescherming van de Natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 18506 Ministerie van Economische Zaken
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013; Brief inzake Evaluatie Groep Staten Tegen Corruptie van de Raad van Europa, GRECO

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2014 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. AMvB Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van 13 februari 2014 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een uitbreiding van de categorie studenten die wettelijk collegegeld is verschuldigd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatsblad 2014, 96 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap