Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833836 nr. 30

33 836 Personen- en familierecht

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niet nakomen van de omgangsregeling door een van de ouders grote gevolgen heeft voor het welbevinden van het kind;

constaterende dat op 15 maart jongstleden de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag in werking is getreden;

constaterende dat het nieuwe strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie inhoudt dat bewust dwarsbomen van de omgangsregeling aanleiding kan zijn voor vervolging door het Openbaar Ministerie;

van mening dat kenbaarheid van deze nieuwe regeling een preventieve werking kan hebben met betrekking tot het frustreren van omgangsregelingen;

verzoekt de regering, deze nieuwe richtlijn actief onder de aandacht te brengen, zodat ouders zich bewust zijn van de rechten en plichten bij het overeenkomen van een omgangsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf