22 452 Internationalisering van het onderwijs

Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ÖZDIL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 62

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 90.000 internationale studenten een volledige bachelor- of masterstudie volgen in Nederland;

overwegende dat dat aantal naar verwachting verder zal toenemen;

overwegende dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel is voor het aantrekken en behouden van internationaal talent;

overwegende dat uit onderzoek van iso, lsvb en esn blijkt dat de integratie van internationale studenten achterblijft;

overwegende dat dit een negatieve uitwerking heeft op hun stayrate;

verzoekt de Minister in overleg met iso, lsvb en esn te verkennen op welke wijze een jaarlijks, representatief beeld kan worden gegeven van de integratie- en het behoud van internationale studenten in Nederland.

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

Naar boven