33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kostenoverschrijding van het ICT-project (59 miljoen), de organisatorische risico's (22 miljoen) en de structurele effecten van de fusie van twee laboratoria niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven;

constaterende dat de vaststelling van de tarieven niet erg transparant zijn en onduidelijk is hoe geborgd wordt dat deze kosten niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven;

verzoekt de regering, bij de vaststelling van de tarieven een toets te laten uitvoeren door de Audit Dienst Rijk (ADR) waarbij inzichtelijk gemaakt wordt dat deze kosten niet worden doorbelast aan het bedrijfsleven en de uitkomsten hiervan te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts

Naar boven