Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833037 nr. 300

33 037 Mestbeleid

Nr. 300 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal zeldzame melkveekoeien in korte tijd met 40% is afgenomen;

constaterende dat er Europese subsidiemogelijkheden zijn voor dierpremies om aldus boeren met zeldzame melkkoeien te ondersteunen;

overwegende dat de dubbeldoelrassen uitstekend passen binnen kringlooplandbouw;

overwegende dat behoud van de zeldzame melkkoeien van belang is voor de agrodiversiteit;

overwegende dat de zeldzame rassen in het l&R-systeem «gevlagd» zijn, waardoor een regeling voor RVO uitvoerbaar en controleerbaar is,

verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies over mogelijkheden om met POP-middelen houders van zeldzame melkkoeien te ondersteunen door de introductie van dierpremies;

verzoekt de regering tevens, in te zetten op ondersteuning van houders van zeldzame melkkoeien vanuit het nieuwe Europese GLB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Geurts

De Groot

Bromet

Moorlag

Lodders

Futselaar