Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over medische opvang asielzoekers, te weten:

- de motie-Van Gerven over uitstel van de overgang van de medische opvang asielzoekers (29689, nr. 241);

- de motie-Van Gerven over hantering van het principe "mens volgt werk" bij de overgang van de medische opvang asielzoekers (29689, nr. 242).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 242).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven