Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

In stemming komt het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Besselink/Jan de Vries (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan de Vries/Besselink (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Jan de Vries c.s. (stuk nrs. 14, I tot en met III), het amendement Besselink/Jan de Vries (stuk nr. 13) en het amendement Jan de Vries/Besselink (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven