Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitspraken van de Raad van State over de pardonregeling, te weten:

- de motie-Zijlstra c.s. over het niet tijdig informeren van de Kamer over de einddatum van de pardonregeling (31018, nr. 44);

- de motie-Fritsma over het ongeldig verklaren van de na 1 januari 2008 afgegeven burgemeestersverklaringen (31018, nr. 45);

- de motie-Fritsma over geen vervolgprocedures en vovo-procedures voor afgevallen pardonkandidaten (31018, nr. 46).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (31018, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31018, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31018, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven