Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792 A).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Het is een kleine tekortkoming van mijn kant, want ik ben het bij de regeling van werkzaamheden vergeten, maar ik verzoek u, de stemmingen over het FES (31792-D) naar vanavond te verschuiven. Dit hangt samen met ons verzoek, de stemmingen over de begroting van Sociale Zaken uit te stellen.

De voorzitter:

Ik constateer dat daartegen geen bezwaar bestaat. Dan doen wij de stemmingen over het FES vanavond.

Naar boven