Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 39, pagina 3468

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009 (31700 IXA).

(Zie vergadering van 2 oktober 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.