Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 39, pagina 3464

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 (31700 I).

(Zie vergadering van 8 oktober 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.