Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de VWA, te weten:

- de motie-Thieme/Dibi over invoering van de 100%-klepcontrole (26991, nr. 234);

- de motie-Thieme/Dibi over een eenduidige beoordeling van het welzijn van dieren in slachthuizen (26991, nr. 235);

- de motie-Thieme/Dibi over permanent toezicht op het welzijn van dieren in kleine slachthuizen (26991, nr. 236);

- de motie-Atsma c.s. over onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van VWA-dierenartsen (26991, nr. 237);

- de motie-Atsma/Jacobi over het opstellen, inrichten en auditen van private kwaliteitssystemen (26991, nr. 238);

- de motie-Dibi/Thieme over invoering van een "three strikes, you're out"-systeem (26991, nr. 239).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (26991, nr. 239) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Thieme/Dibi (26991, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Dibi (26991, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Dibi (26991, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (26991, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma/Jacobi (26991, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven