Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 39, pagina 3556-3557

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over topinkomens, te weten:

- de motie-Van Raak over het instellen van een Balkenendenorm die niet hoger is dan het inkomen van de minister-president (30111, nr. 33);

- de motie-Jansen over het stellen van regels voor het zo veel mogelijk terugbrengen tot het vastgestelde plafond van de beloning (30111, nr. 34);

- de motie-Jansen over maximering van de bezoldiging van bestuurders en functionarissen van publieke productie- en leveringsbedrijven in de energiesector (30111, nr. 35);

- de motie-Leijten over het hanteren van een maximum van het salaris van de minister-president in de langdurige zorg (30111, nr. 36);

- de motie-Leijten/Van Gerven over het hanteren van een maximum van het salaris van de minister-president bij zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen (30111, nr. 37);

- de motie-Roemer/Van Raak over maximering van de bezoldiging van bestuurders en functionarissen van de NS, Schiphol, RET, GVB en HTM op het inkomen van de minister-president (30111, nr. 38);

- de motie-De Pater van der Meer c.s. over het ontwikkelen van een algemeen op functiezwaarte gebaseerd honoreringsbeleid voor bestuurders in de semipublieke sector (30111, nr. 39) (herdruk);

- de motie-De Pater van der Meer c.s. over het vormgeven van het voorgestelde coderegime voor de zorgsector (30111, nr. 40)

- de motie-Sap over het alsnog volgen van het advies van de commissie-Dijkstal voor de zorgverzekeraars (30111, nr. 41);

- de motie-Anker c.s. over het onder het beloningsregime van het salarismaximum van 130% van het ministersalaris brengen van Tennet, ProRail en Holland Casino (30111, nr. 42);

- de motie-Anker c.s. over het onder het beloningsregime van het salarismaximum van 130% van het ministersalaris brengen van GVB, RET en HTM (30111, nr. 43);

- de motie-Anker c.s. over een normenkader voor interim-managers in de (semi)publieke sector (30111, nr. 44);

- de motie-Kalma c.s. over een wettelijke binding van woningcorporaties aan het salarismaximum zoals voorgesteld door de commissie-Dijkstal (30111, nr. 45);

- de motie-Kalma c.s. over heroverweging van het beloningsregime voor de NS, de Luchthaven Schiphol en de Havenbedrijven (30111, nr. 46);

- de motie-Kalma c.s. over een inventarisatie van de salarissen die in de semipublieke sector aan niet-bestuurders worden uitbetaald (30111, nr. 47).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kalma stel ik voor, zijn motie (30111, nr. 46) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Anker stel ik voor, zijn motie (30111, nr. 42) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Raak (30111, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30111, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30111, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (30111, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (30111, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Van Raak (30111, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer c.s. (30111, nr. 39) (herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer c.s. (30111, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sap (30111, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (30111, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (30111, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalma c.s. (30111, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalma c.s. (30111, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.