Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing, te weten:

- de motie-De Roon over verdubbelen van de maximale straf voor drugsbezit, -vervoer, -handel en -bewerking (24587, nr. 313);

- de motie-De Roon over beloning van penitentiaire inrichtingswerkers voor betrappen op drugsbezit (24587, nr. 314);

- de motie-De Roon over implementeren van de zogenaamde slang in 2009 (24587, nr. 315);

- de motie-De Roon over verbieden van bezoek na geconstateerde aanwezigheid van drugs (24587, nr. 316).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 313).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 314).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 315).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (24587, nr. 316).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven