Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Rechtspraak (31461, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor om met het voorstel van de vaste commissie voor Justitie in te stemmen en om advies te vragen aan de Raad voor de Rechtspraak over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok (31461).

Daartoe wordt besloten.

Naar boven