Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 39, pagina 3559

Aan de orde zijn de stemmingen over een motie, ingediend bij het spoeddebat over het uitvoeren van de motie inzake tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie, te weten:

- de motie-Van der Burg over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie inzake het verhogen van het bedrag van de NHG (31700 XVIII, nr. 54).

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, haar motie (31700-XVIII, nr. 54) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.