Aan de orde zijn de stemmingen over een motie, ingediend bij het spoeddebat over het uitvoeren van de motie inzake tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie, te weten:

- de motie-Van der Burg over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie inzake het verhogen van het bedrag van de NHG (31700 XVIII, nr. 54).

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, haar motie (31700-XVIII, nr. 54) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven