Aan de orde is de behandeling van:

verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31756, nrs. 12 tot en met 24).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven