Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het brede persbeleid, te weten:

- de motie-Bosma over het op zo kort mogelijke termijn een einde maken aan de uitzendingen van de Ster (31777, nr. 3);

- de motie-Bosma over het onmiddellijk een einde maken aan het Stimuleringsfonds voor de Pers (31777, nr. 4);

- de motie-Bosma over het beperken van internetactiviteiten van de publieke omroep tot het hergebruik van reeds bestaande content (31777, nr. 5);

- de motie-Atsma c.s. over het aandacht besteden aan de marktanalyse in de taakopdracht aan de commissie (31777, nr. 6);

- de motie-Van der Ham over het onderzoek van de commissie die zich zal buigen over de vraag hoe de pers te versterken (31777, nr. 7);

- de motie-Van der Ham over het niet verstoren van marktwerking in de mediasector door het innovatiefonds (31777, nr. 8);

- de motie-Van der Ham/Remkes over een inventarisatie van activiteiten bij de publieke omroep (31777, nr. 9);

- de motie-Remkes/Halsema over een voorstel tot vermindering van de opbrengsten van de Ster-reclame tot nul (31777, nr. 10);

- de motie-Remkes/Bosma over een NMa-onderzoek naar mogelijke concurrentieverstoring (31777, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Bosma (31777, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31777, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31777, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (31777, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (31777, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (31777, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Remkes (31777, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes/Halsema (31777, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remkes/Bosma (31777, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven