Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1475

Aan de orde zijn de stemmingen over een motie, ingediend bij het debat naar aanleiding van de brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over Bosnische asielzoekers, te weten:

- de motie-Lambrechts c.s. over het niet nemen van onomkeerbare stappen ten aanzien van "late" Srebrenicavluchtelingen (19637, nr. 1096).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Naar mij blijkt, verlangt mevrouw Lambrechts nog steeds hoofdelijke stemming over haar motie.

Vóór stemmen de leden: Noorman-den Uyl, Van Oudenallen, Özütok, Roefs, Samsom, Slob, Smeets, Smits, Van der Staaij, Straub, Tichelaar, Timmer, Tjon-A-Ten, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Van der Vlies, Klaas de Vries, Waalkens, Wagner, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Azough, Bakker, Boelhouwer, Van Bommel, Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, Duyvendak, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Krähe, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Marijnissen en Meijer.

Tegen stemmen de leden: Van Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers, Schreijer-Pierik, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Stuger, Szabó, Varela, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch, Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochove, Van den Brink, Brinkel, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Eerdmans, Ferrier, Van Fessem, Griffith, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, Herben, Hermans, Hessels, Van Hijum, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards en Mastwijk.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 72 tegen 63 stemmen is verworpen.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik wil nog één formele mededeling doen en heel kort, echt heel kort nog iets tegen u zeggen.

Op grond van het besluit van 4 september 2006, houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Staatsblad 421, bepaal ik het tijdstip van de ontbinding van de Kamer op 30 november aanstaande te 00.00 uur. Dat betekent dat de laatste bijeenkomst zal zijn op woensdag 29 november om 15.15 uur. Dat is een iets ander moment dan eerder aan u gecommuniceerd is. De laatste bijeenkomst van deze Kamer zal zijn op woensdag 29 november om kwart over drie 's middags. Op grond van hetzelfde besluit bepaal ik het tijdstip van de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen Kamer op donderdag 30 november om 15.00 uur.

Voordat ik de vergadering sluit, wil ik heel kort nog iets tegen u zeggen. Morgen, maar ik moet nu zeggen vandaag, begint het verkiezingsreces. Vandaag begint het verkiezingsreces. Onze volgende vergadering zal zijn, zoals net is vastgesteld, op 29 november aanstaande. Dat is de laatste vergadering van de Kamer in de huidige samenstelling, zoals wij hier met elkaar samen zijn. Wij nemen dan afscheid van de leden die in de nieuwe Kamer niet terugkeren. Voor velen is dat de vervulling van hun eigen wens, voor anderen zal het een teleurstelling zijn. Allen zal het met enige weemoed vervullen. Dat geldt ook voor mijzelf. Tot dat moment bent en blijft u allen volksvertegenwoordiger met alle rechten en plichten die deze mooie en verantwoordelijke functie meebrengt.

De Kamer, het huis van de democratie, gaat de komende weken tijdens het verkiezingsreces uiteraard niet op slot. De medewerkers van de Kamer zullen u waar nodig met raad en daad terzijde staan. Mocht het nodig zijn, dan komt de Kamer of een Kamercommissie uiteraard terug voor overleg. Ik hoop voor degenen die op verkiezingscampagne zijn dat het niet nodig is, maar uiteraard kan die mogelijkheid nooit worden uitgesloten. Het behoort ook tot de rechten van de Kamer.

Wij hebben een paar zeer drukke weken achter de rug. Ik dank iedereen, de leden, maar vooral ook de medewerkers van de Kamer, van de fracties en van de departementen, voor het feit dat de behandeling van de begrotingen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en van het Belastingplan is afgerond. Ook zijn wij erin geslaagd, een paar andere belangrijke onderwerpen, zoals het wetsvoorstel Werken aan winst, af te ronden. Ook vond tot laat in deze avond het indringende debat over de Schipholramp plaats. Ik wil nog eens het initiatiefwetsvoorstel over de parlementaire enquête noemen van de leden Klaas de Vries, Van de Camp, Griffith en Van der Staaij, en de twee initiatiefwetsvoorstellen van mevrouw Noorman en de heer Hofstra, die vanavond zijn aangenomen.

Velen van u hebben een aantal zeer drukke weken voor de boeg. Ik wens u veel plezier en ook veel succes toe bij al uw werkzaamheden in de komende weken, en een in alle opzichten geslaagde verkiezingscampagne. Voor mij, als uw Voorzitter, mag u allemaal winnen!

Sluiting 02.07 uur