Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1451

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat met een aanvulling op de Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier (30080, nr. 21).

De voorzitter:

Ik stel voor, de aanvulling op de PKB goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.