Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1452-1454

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

- de motie-Bussemaker/Slob over bijzondere aandacht voor onder andere Wajongers in het beleid ten aanzien van stages en jeugdwerkloosheid (30800 XV, nr. 35);

- de motie-Bussemaker c.s. over voorfinanciering van BOinK uit het Waarborgfonds kinderopvang (30800 XV, nr. 36);

- de motie-Bussemaker/Van Gent over behoud van de formule van de vrouwenvakscholen (30800 XV, nr. 37);

- de motie-Bussemaker over onderzoek naar oplossing van het verzilveringsprobleem (30800 XV, nr. 38);

- de motie-Verburg/Van der Vlies over maatwerk bij re-integratie via een individueel re-integratietraject (IRO) (30800 XV, nr. 39);

- de motie-Verburg over structurele verhoging van de kinderbijslag (30800 XV, nr. 40);

- de motie-Verburg over verruiming en vereenvoudiging van de levensloopregeling (30800 XV, nr. 41);

- de motie-Verburg/Van der Sande over één participatiebudget op basis van één indicatiestelling voor mensen met een chronische ziekte of handicap (30800 XV, nr. 42);

- de motie-Verburg/Bussemaker over het verstrekken van informatie door de Sociale Verzekeringsbank omtrent 65-plussers met onvolledige AOW (30800 XV, nr. 43);

- de motie-De Wit over een parlementair onderzoek naar de gang van zaken bij herbeoordelingen (30800 XV, nr. 44);

- de motie-De Wit over invoering van een inkomensafhankelijke kinderbijslag (30800 XV, nr. 45);

- de motie-De Wit over een aanvalsplan ter verbetering van de inkomenspositie van mensen onder de armoedegrens (30800 XV, nr. 46);

- de motie-Van Gent c.s. over het aantrekken van een ambitieuze vrouw (m/v) als minister van emancipatie in een volgend kabinet (30800 XV, nr. 47);

- de motie-Van Gent/Verburg over een uitkering voor zwangerschapsverlof voor ondernemers, zelfstandigen, freelancers en meewerkende partners (30800 XV, nr. 48);

- de motie-Koşer Kaya/Van der Sande over ontheffing van het CWI van de preventieve ontslagtoets (30800 XV, nr. 49);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over het niet langer via de gemeente laten verlopen van bijdragen aan de kinderopvang van mensen met een sociaal-medische indicatie (30800 XV, nr. 50);

- de motie-Koşer Kaya/Van der Sande over een ruimere openstelling van overheidsloketten en dienstverlenende bedrijven (30800 XV, nr. 51);

- de motie-Van der Vlies over intoming van de "export" van kinderbijslagbedragen (30800 XV, nr. 52);

- de motie-Van Schijndel over het vrij verkeer van werknemers met acht Oost- en Midden-Europese landen (30800 XV, nr. 53);

- de motie-Van Schijndel over vrij werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië (30800 XV, nr. 54).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

In stemming komt de motie-Bussemaker/Slob (30800-XV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (30800-XV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker/Van Gent (30800-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker (30800-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Dit zou een stemverhouding 75-75 kunnen betekenen. Wij gaan daarom over tot een hoofdelijke stemming.

Vóór stemmen de leden: Smits, Van der Staaij, Straub, Stuger, Tichelaar, Timmer, Tjon-A-Ten, Varela, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Van der Vlies, Klaas de Vries, Waalkens, Wagner, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Azough, Bakker, Boelhouwer, Van Bommel, Van den Brink, Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, Duyvendak, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Herben, Hermans, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Krähe, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Marijnissen, Meijer, Noorman-den Uyl, Van Oudenallen, Özütok, Roefs, Samsom, Slob en Smeets.

Tegen stemmen de leden: Snijder-Hazelhoff, Spies, Szabó, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch, Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochove, Brinkel, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Eerdmans, Ferrier, Van Fessem, Griffith, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Hijum, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers, Schreijer-Pierik en Smilde.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 68 tegen 67 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg/Van der Vlies (30800-XV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg (30800-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg (30800-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg/Van der Sande (30800-XV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verburg/Bussemaker (30800-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Van Oudenallen tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit (30800-XV, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (30800-XV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (30800-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (30800-XV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Verburg (30800-XV, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Van der Sande (30800-XV, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30800-XV, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Van der Sande (30800-XV, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30800-XV, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Schijndel (30800-XV, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Schijndel (30800-XV, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.