Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1454

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 (30800 X).

(Zie vergadering van 18 oktober 2006.)

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Velzen (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.