Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1457-1458

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (30800 A).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Ten Hoopen (stuk nr. 11) en het amendement-Dijksma (stuk nr. 16) zijn ingetrokken.

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder stemming aangenomen.

Begrotingsstaat.

In stemming komt het amendement-Duyvendak (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij/Gerkens (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Gerkens (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Duyvendak (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Duyvendak (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 43, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 43 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 12, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Staaij/Gerkens (stuk nr. 25, I) en het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 43, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Hijum/Dijksma (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Wilders voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hijum/Dijksma (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Staaij/Gerkens (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 16 tot en met 18 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 43, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.