Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1458-1459

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (30800 D).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Crone-c.s. (stuk nr. 3) en het amendement-Ten Hoopen (stuk nr. 8) zijn ingetrokken.

De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder stemming aangenomen.

Begrotingsstaat.

In stemming komt het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 9, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12 tot en met 22 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hijum/Hofstra (stuk nr. 9, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen het wetvoorstel heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.