Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1455

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (30800 XIII).

(Zie vergadering van 19 oktober 2006.)

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

Departementale begrotingsstaat.

In stemming komt het amendement-Ten Hoopen c.s. (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De departementale begrotingsstaat, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ten Hoopen c.s. (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.