Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1455-1457

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (30800 XV).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het gewijzigde amendement-Bussemaker (stuk nr. 29) en het amendement-Verburg (stuk nr. 32) zijn ingetrokken.

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

Departementale begrotingsstaat.

De artikelen 21 en 22 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. De D66-fractie vindt dat er meer schoolconciërges moeten komen. Daar trekken wij in ons verkiezingsprogramma dan ook geld voor uit. Mijn fractie heeft dan ook sympathie voor het amendement van mevrouw Bussemaker op stuk nr. 25. De D66-fractie vindt echter dat schoolconciërges een reguliere baan moeten hebben. Wij willen meer mensen in echte banen en wij willen mensen niet afhankelijk maken van gesubsidieerde werkgelegenheid. Dit laatste blijft bij het voorliggende amendement het geval. Daarom zal mijn fractie tegen dit amendement stemmen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Wit/Bussemaker (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Mosterd/Verbeet (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 28 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Verburg/Bussemaker (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 33 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Mosterd/Verbeet (stuk nr. 28, I) en het amendement-Verburg/Bussemaker (stuk nr. 33, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verburg/Bussemaker (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Verburg/Bussemaker (stuk nr. 34), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25 tot en met 27 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 28, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Mosterd/Verbeet (stuk nr. 28, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 29 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verburg (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Sande (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de LPF en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Verburg (stuk nr. 16, I) en het amendement-Verburg/Bussemaker (stuk nr. 33, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 31 en 32 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 33 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 34 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 35 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 19) tot invoeging van artikel 36.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 97 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 98, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Verburg (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 99 wordt zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de agentschappen en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.