Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1474

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de WTO, te weten:

- de motie-Douma/Vendrik over beperking van de mogelijkheden inzake antidumping (25074, nr. 137);

- de motie-Douma/Vendrik over onderhandelingen over bilaterale handelsakkoorden (25074, nr. 138).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Douma/Vendrik (25074, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Douma/Vendrik (25074, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.