Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1461

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de levering van korvetten aan Indonesië, te weten:

- de motie-Van Velzen/Van Bommel over clausulering van een wapenexportvergunning voor levering van twee korvetten aan Indonesië (26049 /22054, nr. 56).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.