Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1446-1447

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (30804).

(Zie vergadering van 25 oktober 2006.)

Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone/Van der Vlies (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel B van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker (stuk nr. 20, I, A) tot invoeging van een onderdeel Ba.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 20, I voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Slob (stuk nr. 36, I, 1) tot invoeging van een onderdeel Ba.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 36 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De onderdelen C tot en met D van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming (stuk nr. 12, I, herdruk) tot invoeging van de onderdelen Da en Db.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 12, herdruk, voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

De onderdelen E tot en met L van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik (stuk nr. 13, A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 21, A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 21 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 26, A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel M van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen N tot en met S van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen I tot en met III en de aanhef van artikel IV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Irrgang/Crone (stuk nr. 14, I) tot het doen vervallen van onderdeel A.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A van artikel IV wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B en C van artikel IV worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming (stuk nr. 12, II, herdruk) is een nieuw onderdeel Ca ingevoegd.

In stemming komt het amendement-Crone (stuk nr. 15) tot invoeging van een onderdeel Ca.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De onderdelen D tot en met P van artikel IV worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en IVa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Oudenallen (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Oudenallen (stuk nr. 18, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VI en VII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel VIII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IX en X worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel XI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XII en XIII worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de SGP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen artikel XIII te hebben gestemd.

De artikelen XIV tot en met XX worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel XXI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XXII tot en met XXVI worden zonder stemming aangenomen.

Artikel XXVII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming (stuk nr. 12, III) en het amendement-Van Oudenallen (stuk nr. 18, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XXVIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.