Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1461

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de problematiek rond de uitvoering van de Wet werk en bijstand, te weten:

- de motie-Noorman-den Uyl over bekorting van de beslistermijn voor een bijstandsuitkering (30545, nr. 8);

- de motie-Noorman-den Uyl over de kosten per cliënt voor uitvoering van de WWB (30545, nr. 9);

- de motie-Noorman-den Uyl over een geleidelijker herverdeling van het WWB-budget (30545,nr. 10);

- de motie-Mosterd/Van der Sande over de exacte budgetverlaging voor gemeenten in 2007 (30545, nr. 11).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (30545, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (30545, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl (30545, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mosterd/Van der Sande (30545, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.