Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1471

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Hofstra, Van Bochove en Verdaas tot wijziging van het Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (30837).

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik vraag de heer Hofstra of hij wil bevorderen dat het nu aangenomen wetsvoorstel tezamen met het reeds eerder aangenomen wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal worden verdedigd.

De heer Hofstra (VVD):

Het is mij een groot genoegen om dat samen met de collega's Van Bochove en Verdaas te doen. Ik kan u melden dat het nog gepland is voor de verkiezingen, namelijk op 21 november. Ik hoop dus niet dat ze aan de andere kant in tijdnood geraken. Dan gaat het misschien net mis.

De voorzitter:

Wij sturen het door. Ik vraag mij wel af of de uitdrukking "ze aan de andere kant" bevorderlijk is voor de welwillendheid. Wij maken er voor een keer "onze geachte collega-afgevaardigden in de Eerste Kamer" van!