Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1474

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport over de brand cellencomplex Schiphol-Oost, te weten:

- de motie Stuger over het benoemen van een eigen secretaris-generaal door bewindspersonen (24587, nr. 202).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de LPF, de Groep-Wilders, de Groep-Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.