Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1445

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders) (29948).

(Zie vergadering van 14 september 2005.)

De artikelen 1 tot en met 11 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik vraag mevrouw Noorman of zij bereid is om te bevorderen dat het zojuist aangenomen wetsvoorstel zal worden verdedigd in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Mevrouw Noorman, wat is daarop uw antwoord?

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):

Zo'n vraag is mij nog maar één keer eerder in mijn leven gesteld, namelijk 35 jaar geleden toen ik in het huwelijk trad.

Ik zou bijzonder verheugd zijn als mijn collega Bussemaker dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer mag verdedigen. Ik wil de fracties die dit voorstel hebben gesteund, heel hartelijk danken voor die steun. Ik dank hen mede namens al die alleenstaande ouders in de bijstand die veel liever in deeltijd aan het werk gaan en voor hun kinderen zorgen dan van een uitkering leven. Daar is dit allemaal voor bedoeld.

De voorzitter:

Het wetsvoorstel zal, met de mededeling dat mevrouw Bussemaker het zal verdedigen, worden doorgezonden aan de Eerste Kamer.