Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1459

Aan de orde is de behandeling van:

het aangepaste deel 3 van de Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (26431, nr. 94).

(Zie notaoverleg van 9 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de Planologische Kernbeslissing goed te keuren.

Daartoe wordt besloten