Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1449-1450

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654), en over:

- de motie-Koopmans c.s. over de emissiewaarden voor bestaande stallen van IPPC-bedrijven (30654, nr. 18);

- de motie-Koopmans/Oplaat over aanpassing van de termijn voor inwerkingtreding van het Besluit Huisvesting voor bestaande stallen naar 2013 (30654, nr. 19);

- de motie-Koopmans/Oplaat over onderhandelingen met de Europese Commissie over het omgaan met NB-wetvergunningen (30654, nr. 20).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Koopmans (stuk nr. 16) is ingetrokken.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel A van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 25), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Waalkens (stuk nr. 12, I) tot invoeging van een onderdeel AA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

De aanhef van onderdeel B van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste tot en met het derde lid van artikel 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gent/Van Velzen (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het vierde lid van artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koopmans/Van der Vlies (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koopmans/Van der Vlies (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde lid van artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C tot en met E van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Velzen/Van Gent (stuk nr. 17, I) tot het doen vervallen van het tweede punt van onderdeel F.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel F van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G tot en met J van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Waalkens (stuk nr. 13) tot invoeging van de nieuwe artikelen IIa en IIb.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Waalkens (stuk nr. 14) tot invoeging van een nieuw artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen III tot en met IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans c.s. (30654, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Oplaat (30654, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Oplaat (30654, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.