Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1473-1474

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning, te weten:

- de motie-Kant/Azough over het niet verplichten van Europese aanbesteding van huishoudelijke verzorging (30131, nr. 112);

- de motie-Kant c.s. over een wettelijke verplichting tot overname van personeel (30131, nr. 113);

- de motie-Kant/Azough over de continuïteit van zorg (30131, nr. 114);

- de motie-Kant over het voldoen aan kwaliteitscriteria voor huishoudelijke verzorging (30131, nr. 115);

- de motie-Kant/Azough over compensatie van gemeenten die te maken hebben met een stijging van meer dan 10% van het aantal uren huishoudelijke verzorging (30131, nr. 116);

- de motie-Kant/Azough over de bekostiging voor volledige zorg thuis voor mensen met een meervoudige indicatie (30131, nr. 117);

- de motie-Mosterd c.s. over de gemeentelijke budgetten voor HHV (30131, nr. 118);

- de motie-Verbeet c.s. over aanbesteding van de huishoudelijke zorg (30131, nr. 119);

- de motie-Van Miltenburg c.s. over goed risicomanagement van gemeenten (30131, nr. 120);

- de motie-Azough c.s. over een hogere eigen bijdrage (30131, nr. 121).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Kant/Azough (30131, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (30131, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Azough (30131, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (30131, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Azough (30131, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Azough (30131, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mosterd c.s. (30131, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbeet c.s. (30131, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep-Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg c.s. (30131, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (30131, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.