Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1461-1462

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten:

- de motie-Karimi/Van Bommel over heroverweging van de deelname aan ISAF III (27925, nr. 238).

(Zie vergadering van 26 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en het lid Van Heteren van de PvdA-fractie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties en de overige leden van de PvdA-fractie ertegen, zodat zij is verworpen.