Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1445-1446

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Programma versterking opsporing en vervolging, te weten:

- de motie-Ditttrich c.s. over een tijdelijk systeem voor de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor (30800 VI, nr. 14).

(Zie vergadering van 25 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.