Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1473

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van een evaluatie van die wet (30071).

De voorzitter:

Ik stel voor om de door de vaste commissie voor Economische Zaken voorgestelde wijziging (stuk nr. 36) aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het gewijzigde wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.