Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1466

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (30800 VIII).

(Zie vergadering van 12 oktober 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Crone (stuk nr. 9) is ingetrokken.

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

Departementale begrotingsstaat.

Artikel 01 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Hamer (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF, de Groep Wilders en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Hamer (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Wilders voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 03, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 04 tot en met 06 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tichelaar c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 07, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Tichelaar c.s. (stuk nr. 15), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 08 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 09, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan de Vries c.s. (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 tot en met 13 worden zonder stemming aangenomen,.

In stemming komt het amendement-Leerdam c.s. (stuk nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Nijs (stuk nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Nijs c.s. (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Leerdam c.s. (stuk nr. 46), het amendement-Nijs (stuk nr. 47) en het amendement-Nijs c.s. (stuk nr. 54), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 15 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Velzen (stuk nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de Groep Wilders en de Groep Eerdmans/Van Schijndel voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 17 tot en met 20 worden zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de agentschappen en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.